kolin.jpg
csdůcjafů
sůlcvmsdvmk§sd
.cdůfvůsdvlsdf
Kolint spol. s.r.o. na mapě

 

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví).


Naše firma Vám zpracuje Vaše účetní doklady ve formě daňové evidence, která dle změny zákona nahradila dříve používané jednoduché účetnictví. Vašim hlavním úkolem je předat nám včas doklady. Další zpracování je již naší záležitostí. Tyto práce provádíme jak v měsíčních intervalech, tak čtvrtletně nebo i jednou do roka. Pokud jste plátci DPH, pak samozřejmě musí zpracování probíhat v měsíčních či čtvrtletních intervalech. Další naše služby jsou popsány na stránce navazujících služeb.