Vaše otázky a naše odpovědi na ně

▹ Kdy musím platit zálohy na daň z příjmů?
Zálohy na daň z příjmů se neplatí, pokud daň nepřesáhne 30.000,- Kč.
Při dani od 30.000,- Kč do 150.000,- Kč se platí zálohy ve výši 40% daně do 15.6. a do 15.12.
Pokud je výše daně nad 150.000,- Kč platí se zálohy ve výši 1/4 daně do 15.3., 15.6., 15.9. a do 15.12.
▹ Kdy se musím přihlásit jako plátce DPH?
Plátcem DPH se stáváte pokud obrat (tržby) za posledních 12 měsíců přesáhne částku 1,000.000,- Kč. V tom případě se stáváte plátcem DPH za kalendářní čtvrtletí.
Pokud obrat přesáhne částku 10,000.000,- Kč stáváte se měsíčním plátcem DPH.
▹ Mohu si odložit placení daně z příjmu?
Je to možné při zpracování přiznání daňovým poradcem. V tom případě musí být podaná plná moc do 31.3. na příslušný Finanční úřad a pak se podává daňové přiznání a platí daň do 30.6.
Pokud máte povinný audit pak se podává přiznání také do 30.6.

kolint s.r.o.
Vjezd je  pouze od mostu.
Dobře se najíždí na uvedenou ulici od Penny marketu.

Provozovna:
U křižovatky 262, Kolín IV
KOLINT spol. s r.o. - idatabaze.czEkonomické poradenství - idatabaze.cz