kolin.jpg
csdůcjafů
sůlcvmsdvmk§sd
.cdůfvůsdvlsdf
Kolint spol. s.r.o. na mapě

Vaše otázky a naše odpovědi na ně.

Kdy musím platit zálohy na daň z příjmů?

Zálohy na daň z příjmů se neplatí, pokud daň nepřesáhne 30.000,- Kč.
Při dani od 30.000,- Kč do 150.000,- Kč se platí zálohy ve výši 40% daně do 15.6. a do 15.12.
Pokud je výše daně nad 150.000,- Kč platí se zálohy ve výši 1/4 daně do 15.3., 15.6., 15.9. a do 15.12.
Kdy se musím přihlásit jako plátce DPH?
Plátcem DPH se stáváte pokud obrat (tržby) za posledních 12 měsíců přesáhne částku 1,000.000,- Kč. V tom případě se stáváte plátcem DPH za kalendářní čtvrtletí.
Pokud obrat přesáhne částku 10,000.000,- Kč stáváte se měsíčním plátcem DPH.
Mohu si odložit placení daně z příjmu?
Je to možné při zpracování přiznání daňovým poradcem. V tom případě musí být podaná plná moc do 31.3. na příslušný Finanční úřad a pak se podává daňové přiznání a platí daň do 30.6.
Pokud máte povinný audit pak se podává přiznání také do 30.6.